top of page

Group

Public·86 members
Camera Solar
Camera Solar

4+4 lotereya: Nümunə bilet, uduş məbləği və uyğunluq cədvəli


4+4 lotereya yoxlamaq: Azәrbaycanda lotereya oynamaq vә qazanmaq üçün nә lazımdır?
Lotereya oynamaq sizin üçün maraqlı bir hobi ola bilәr. Bәlkә dә şanslı gününüz gәlәr vә böyük pul mükafatını qazanasınız. Amma lotereya nәdir, necә oynanır, hansı lotereyalar var, nәlәr qazana bilәrsiniz vә vergi ödәmәli olarsınız? Bu mәqalәdә sizin üçün bu suallara cavab vermәyә çalışacağıq. Lotereya nәdir vә necә işlәyir?
Lotereya, davlat yoki tәşkilatlar tәrәfindәn maxsus biletlar sotmaqla aholidan ixtiyari pul mablağları yığmaq şәklidir. Yığılmiş mablağların bir qismi pul yoki buyum yutukları tarzında oyuna sarflanır. Lotereyanın asosan iki türü var: tirajlı vә bir lahzalı. Lotereya çeşidlәri
Tirajlı lotereya
Tirajlı lotereyada tartib raqamları (seriya vә razryadlara bölüngän) qoyulmuş biletlar çıxarılır. Bir lotereya bileti qiymeti, oyunu ötkеzish vaqti, pul, buyum vә başqa yutuklar miqdori lotеreya çıxarılgununa qadar bеlgilе nir. Tirajlı lotereyada biletların satışı bitdikdən sonra, tәsadüfi şәkildә seçilmiş bir neçә raqam vә ya simvol açıqlanır. Bu raqam vә ya simvollar biletlәrdәki tartib raqamları ilә müqayisә edilir vә uyğunluq әsasında yutuklar tәyin edilir. Tirajlı lotereyada yutuklar daha böyük olur, amma qazanmaq ehtimalı daha azdır. Bir lahzalı lotereya
Bir lahzalı lotereyada biletların üzәrindә qapalı olan bir neçә xana vardır. Bu xanalarda pul mablağları, simvollar vә ya şәkillәr gizlәnir. Bileti alan şəxs bu xanalardan bəzilərini aça bilir vә əgər müəyyən bir şərti yerinə yetirsə, yutuğu qazanır. Bir lahzalı lotereyada yutuklar daha kiçik olur, amma qazanmaq ehtimalı daha çoxdur. Azәrbaycanda lotereya oynamaq üçün nә lazımdır?
Azәrbaycanda lotereya oynamaq üçün 18 yaşdan böyük olmaq vә Azerlotereya ASC-nin tәşkil etdiyi lotereyalara qoşulmaq lazımdır. Azerlotereya ASC haqqında
Azerlotereya ASC, Azәrbaycan Respublikasının Ədliyye Nazirliyi tərəfindən 2001-ci ilin 19 iyul tarixində dövlət qeydiyyatına alınmış vә Azәrbaycan Respublikasının Qumar Oyunları haqqında Qanununun tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən bir şirkətdir. Azerlotereya ASC, Azәrbaycan Respublikasının Ədliyye Nazirliyi tərəfindən verilmiş lisenziyasına əsaslanaraq, Azәrbaycan Respublikası Ərazisində lotereya oyunlarının təşkili vә keçirilməsi sahəsində ixtisaslaşmışdır. Azerlotereya ASC-nin missiyası, Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafına töhfә vermәk, sosial mühüm layihelәr üçün maliyye maddiyyatını yaratmaq vә ahali üçün maraqlı vә keyfiyyetli xidmЄt göstЄrmЄkdir. 4+4 lotereyası haqqında
4+4 lotereyası, Azerlotereya ASC-nin tЄşkil etdiyi tirajlı bir lotereyadır. Bu lotereyada oyuna qoşulan hЄr bir şЄxs 8 raqamdan ibarЄt bir kombinasiya seçir vЄ ya tЄsadüfi şЄkildЄ alır. Bu kombinasiyanın ilk 4 raqamı seriya, son 4 raqamı isЄ razryad adlanır. Lotereyanın tirajında, hЄr iki kateqoriyadan birЄr 4 raqam açıqlanır. Oyunçu seçdiyi kombinasiyanın tamamını vЄ ya bir hissЄsini uyğun gЄtirsЄ, yutuğu qazanır. Lotereyanın tirajları h ЄrЄftЄliklЄ keçirilir vЄ nЄticЄlЄri Azerlotereya ASC-nin rЄsmi saytında vЄ sosial mediada elan edilir. 4+4 lotereyasına necЄ qoşula bilЄrsiniz?
4+4 lotereyasına qoşulmaq üçün, Azerlotereya ASC-nin rЄsmi saytına daxil olub, onlayn biletlЄr ala bilЄrsiniz. Bu halda, siz seçdiyiniz kombinasiyanı özünüz daxil edЄ bilЄrsiniz vЄ ya tЄsadüfi şЄkildЄ ala bilЄrsiniz. Onlayn biletlЄr alarkЄn, siz bank kartı ilЄ ödЄmЄ edЄ bilЄrsiniz. Onlayn biletlЄrin qiymЄti 1 manatdır. 4+4 lotereyasına qoşulmaq üçün, hәmçinin Azerlotereya ASC-nin satış nöqtәlәrindәn dә biletlәr ala bilәrsiniz. Bu halda, siz seçdiyiniz kombinasiyanı özünüz daxil edә bilәrsiniz vә ya tәsadüfi şәkildә ala bilәrsiniz. Satış nöqtәlәrindәn alınan biletlәrin qiymәti 2 manatdır. Lotereyadan nәlәr qazana bilәrsiniz?
Lotereyadan qazana bilәcәyiniz yutuklar lotereyanın növünә, tirajının mükafat fonuna vә uduş kateqoriyalarına görә dәyişir. 4+4 lotereyasında, siz 8 raqamdan ibarәt kombinasiyanızın tamamını vә ya bir hissәsini uyğun gәtirsәniz, pul yutuğu qazana bilәrsiniz. 4+4 lotereyasının uduş kateqoriyaları vә mükafatları
4+4 lotereyasında 5 uduş kateqoriyası var: - 1-ci kateqoriya: Siz seçdiyiniz kombinasiyanın tamamını uyğun gәtirsəniz, yani seriya vә razryadın hər ikisini də düzgün təxmin etsəniz, siz tirajın əsas mükafatını qazanırsınız. Bu mükafat tirajdan tiraja dəyişir və minimum 10 min manatdır. Əgər bir neçə oyunçu bu kateqoriyada uduş etsə, mükafat bərabər şəkildə bölünür. - 2-ci kateqoriya: Siz seçdiyiniz kombinasiyanın razryadını uyğun gətirsəniz, yani son 4 raqamı düzgün təxmin etsəniz, siz tirajın ikinci mükafatını qazanırsınız. Bu mükafat tirajdan tiraja dəyişir və minimum 1000 manatdır. Əgər bir neçə oyunçu bu kateqoriyada uduş etsə, mükafat bərabər şəkildə bölünür. - 3-cü kateqoriya: Siz seçdiyiniz kombinasiyanın seriyasını uyğun gətirsəniz, yani ilk 4 raqamı düzgün təxmin etsəniz, siz tirajın üçüncü mükafatını qazanırsınız. Bu mükafat tirajdan tiraja dəyişir və minimum 100 manatdır. Əgər bir neçə oyunçu bu kateqoriyada uduş etsə, mükafat bərabər şəkildə bölünür. - 4-cü kateqoriya: Siz seçdiyiniz kombinasiyanın razryadının son 3 raqamını uyğun gətirsəniz, siz 10 manat qazanırsınız. Bu kateqoriyada uduş edən oyunçuların sayına görə mükafat dəyişməz. - 5-ci kateqoriya: Siz seçdiyiniz kombinasiyanın razryadının son 2 raqamını uyğun gətirsəniz, siz 2 manat qazanırsınız. Bu kateqoriyada uduş edən oyunçuların sayına görə mükafat dəyişməz. 4+4 lotereyasının son nәticәlәri vә statistikası
4+4 lotereyasının son tirajının nәticәlәrini vә statistikasını Azerlotereya ASC-nin rәsmi saytında vә ya sosial mediada izlәyә bilәrsiniz. Son tirajda açıqlanan seriya vә razryad raqamlarını, uduş edәn biletlәrin sayını, mükafat fonunu vә yutukların miqdarını öyrәnә bilәrsiniz. Hәmçinin, öncәki tirajların nәticәlәrini vә statistikasını da araşdıra bilәrsiniz. Bu sizin lotereyaya qoşularkәn daha yaxşı seçim etmәyә kömәk edЄ bilЄr. Lotereyadan qazananların hekayЄlЄri
Lotereyadan qazananların hekayЄlЄri hЄmişЄ maraqlı vЄ ilham verici olur. BЄzi insanlar lotereyadan qazandıqları pulu xeyirxah işlЄrЄ sarf edir, bЄzi insanlar isЄ öz arzularını rЄalizasiya edir. Azerlotereya ASC-nin rЄsmi saytında vЄ sosial mediada lotereyadan qazananların hekayЄlЄrini oxuya bilЄrsiniz. BЄlkЄ siz dЄ onlardan biri olarsınız. Lotereyadan qazandığınız puldan vergi ödЄmЄli olarsınız?
Lotereyadan qazandığınız puldan vergi ödЄmЄli olub-olmadığınızı bilmЄk üçün, AzЄrbaycanda vergi maddiyyatını vЄ lotereyadan pul uduşlarından vergi tutulmasını nƏzƏrƏ almaq lazımdır. AzƏrbaycanda vergi maddiyyatı
AzƏrbaycanda vergi maddiyyatı VergilƏr MƏcƏllƏsi ilƏ tƏnzimlƏnir. VergilƏr MƏcƏllƏsi, vergilƏrin novlarını, hesablanmasını, tutulmasını vƏ ödƏnilmƏsini müƏyyƏnlƏşdirir. VergilƏr MƏcƏllƏsi ilƏ müƏyyƏnlƏşdirilmƏmiş hallarda isƏ MaliyyƏ Nazirliyi tƏrƏfindƏn verilmiş normativ hüquqi aktlar tƏtbiq olunur. AzƏrbaycanda vergilƏrin i - Lotereyadan qazandığım pulu nə vaxt və necə ala bilərəm? - Lotereyadan qazandığınız pulu, tirajdan sonra 30 gün ərzində ala bilərsiniz. Pulu almaq üçün, Azerlotereya ASC-nin rəsmi saytında və ya satış nöqtələrində yoxlamaq lazımdır. Yoxlamaq üçün, sizin lotereya biletinizin şifrəsi və ya barkodu lazımdır. Pulu alarkən, sizin şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim etmək lazımdır. - Lotereyadan qazandığım pulun bir hissəsini xeyirxah işlərə verə bilərəmmi? - BƏli, lotereyadan qazandığınız pulun bir hissƏsini xeyirxah işlƏrƏ verƏ bilƏrsiniz. Bu halda, siz vergi ödƏmƏk üçün vergi güzƏştinƏ müraciƏt edƏ bilƏrsiniz. Vergi güzƏşti, sizin xeyirxah işlƏrƏ verdiyiniz pulun bir hissƏsinin vergidƏn azad olmasını tƏmin edir. Vergi güzƏştinƏ müraciƏt üçün, sizin xeyirxah işlƏrƏ verdiyiniz pulun sƏnƏdlƏrini vƏ vergi ödƏnişinin hesablanması üçün lazım olan mƏlumatları MaliyyƏ NazirliyinƏ tƏqdim etmƏk lazımdır. - Lotereyadan qazananların adları və şəkilləri açıqlanır? - Xeyr, lotereyadan qazananların adları və şəkilləri açıqlanmır. Bu, lotereyadan qazananların şəxsiyyət məlumatlarının mühafizəsi ilə bağlıdır. Lotereyadan qazananlar, özlüri istәsәlәr, hekayәlәrini vә şәkillәrini Azerlotereya ASC-nin rәsmi saytında vә ya sosial mediada paylaşa bilәrlәr. - Lotereyaya qoşulmaq törәmәlidirmi? - Xeyr, lotereyaya qoşulmaq törәmәli deyil. Bu, sizin öz seçiminizdir. Lotereya oynamaq sizin üçün maraqlı bir hobi ola bilәr, amma bunun bütün maliyyә problemlәrinizi hәll edәcәyi anlamına gәlmir. Lotereya oynarkәn, öz büdcәnizi nәzәrԑ almağınız vԑ maliyyԑ risklԑrinԑ hazır olmağınız tövsiyԑ olunur.
4+4 lotereya yoxlamaqAbout

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Love
  Love
 • Kashish Raj
  Kashish Raj
 • Nguyen Nguyen
  Nguyen Nguyen
 • Liliana Moore
  Liliana Moore
bottom of page